ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی

40,000 ریال

مسکن شهرسازی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی

نویسنده: وزارت مسکن و شهرسازی

انتشارات: مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

انتشارات

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی

نویسنده: وزارت مسکن و شهرسازی

انتشارات: مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

1000
54
شومیز
وزیری
1392
اول
9789649903316
شهرسازی
وزارت مسکن و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

کتاب مشابه