مبانی برنامه ریزی شهری

320,000 ریال

9789644540783

 مبانی برنامه ریزی شهری              

نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه                         

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران

انتشارات

32000 امتیاز وفاداری با خرید این محصول دریافت میکنید

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

 مبانی برنامه ریزی شهری              

نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه                         

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران

سرفصل ها:

فصل1:  مفهوم شهر و شهرسازی

فصل2: تحولات شهرنشینی

فصل3: تحولات شهرسازی

فصل4: برنامه ریزی وانواع آن

فصل5: روش مطالعه وضع موجود

فصل6: ارائه برنامه ها وراه حلها

فصل7: برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری

فصل8: ضوابط گسترش زمین وتاسیسات زیربنایی

فصل9: تاثیرعوامل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرحهاوبرنامه ها

فصل10: نواحی مسکونی

دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر اسماعیل شیعه
شهرسازی
9789644540783
وزیری
225
شومیز
1000

کتاب مشابه