نماد اعتماد الکترونیکی

شاخه‌ها


پیگیری سفارشات شما

 • 1

  خرید کتاب از طریق ربات تلگرام فروشگاه کتاب آروین

 • 1

  کتاب آروین نماینده فروش کتاب های دانشگاه شریف

 • دانشگاه شهید...
 • آدینه
 • آذر
 • آراکس
 • آزاد پیما
 • آزاده
 • آشیان
 • آیلار
 • ارکان دانش
 • اندیشه رفیع
 • تدبير
 • جهاد دانشگاهی
 • دانش و فن
 • دانشگاه...
 • دانشگاه صنعت...
 • دانشگاه...
 • دریچه نو
 • روزنه
 • سروش دانش
 • سمت

محصولات ویژه

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

نظام مهندسی رشته عمران (محاسبات)

                                                                                                           

• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲)
• مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲)
• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)
• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲)
• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲)
• مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) – (۱۳۹۲)• آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰-) ويرايش چهارم
• اصول و مباني استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي)
• مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و از این رو برای مشاوره و تهیه کتاب با ما تماس بگیرید

                                      مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

                                                          نظام مهندسی رشته عمران (نظارت)

                                                                

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن
  •مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲)
  •مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
  •مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲)
  • مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲)
  • مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲)
  • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)
  • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲)
  • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲)
  • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲)
  • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)
  • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)
  • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
  • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم
  • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
  • تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)
  • روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*
 • گودبرداري و سازه هاي نگهبان*
  • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و از این رو برای مشاوره و تهیه کتاب با ما تماس بگیرید

 

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

نطام مهندسی عمران (اجرا)

                                                                        


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
• مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (۱۳۹۲)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲)
• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( ۱۳۹۲)
• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲)
• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲)
• مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( ۱۳۹۲)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۰ )
•مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (۱۳۸۹)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۸۴)• مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)
• مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
• آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم
• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان*
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
• روشها و مسائل اجرايي*
• مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان
• قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها
• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
• قوانين صنعت بيمه و ماليات*
• مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
• قانون كار*
• ماشين آلات ساختماني*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و از این رو برای مشاوره و تهیه کتب با ما تماس بگیرید

                                                                                  

                                                   مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسی (پایه سه) مهر1396

                                                                نطام مهندسی تاسیسات مکانیکی(طراحی)

                                                                           

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰)
 •   مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 •   مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)
 •   مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •   مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)
 •   مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 •   مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •   مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 •   مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 • کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 •   نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 •   مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
 •   اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی

  * براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و از این رو برای مشاوره و تهیه کتب با ما تماس بگیرید

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي (نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰)
 •    مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 •    مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 •    مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 •    مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 •    مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)
 •    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •    مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)
 •    مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 •    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 •    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 •  کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 •    نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 •    مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
 •    اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی

  * براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و برای مشاوره و تهیه کتب با ما تماس بگیزید

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی (طراحی)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰)
 •    مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 •    مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 •    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •    مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 •    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 •  کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 •    نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 •    اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 •    مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و از این رو برای مشاوره و تهیه کتاب با ما تماس بگیرید

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

نطام مهندسی رشته تاسيسات برقی  (نظارت)

 •        مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 •       مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 •        مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 •       مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 •       مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 •       مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •       مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •       مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 •       مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 •     کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 •       نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 •       اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 •        مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

  * براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و از این رو برای مشاوره و تهیه کتب با ما تماس بگیرید

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

نظام مهندسی رشته شهرسازي

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) )
 • مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( ۱۳۹۲ )
  • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ )
  • مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۲)
  • مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( ۱۳۸۴ )
  • مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( ۱۳۹۵ )
  • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
  • *اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
  • *روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
  • *مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري
  • حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)
  • اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

  * براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و از این رو برای مشاوره و تهیه کتب با ما تماس بگیرید

به فروشگاه کتاب آروین خوش آمدید

فروشگاه کتاب آروین برزگترین مرجع  تحصصی فروش کتب درسی و دانشگاهی- فنی و مهندسی- علوم پایه

** معرفی روزانه 50 کتب جدید در زمینه های مختلف در فروشگاه

**خرید آسان و درلحظه با ربات تلگرامی فروشگاه تجربه کنید       

**از طریق کانال دانشنامه کتاب آروین میتوانید کتب رمـــان و داستــان

به صورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید.

سپـــــــاس از اینکه کتــــــاب میخوانید

more product

کتاب های جدید فروشگاه

more product

معرفی کتـــب برگزیده